Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 15 2018

meeds
Wie pan, każdy człowiek ma jakąś potrzebę kontaktu z ludźmi, ale kontaktu nie przypadkowego, tylko jakiejś bliskości charakteru, myślenia, nastroju.
— Tadeusz Konwicki
Reposted bycrying-lightningcomicsnotyourstrawberry

August 09 2014

meeds

July 10 2014

meeds
7360 c833 390
Reposted fromrisky risky viafucktherest fucktherest
meeds
9857 984e 390
Reposted fromocks ocks viafucktherest fucktherest
meeds
Kurwa, jeśli ona znów spróbuje odejść
Przywiążę ją do łóżka i podpalę dom.
— eminem
Reposted fromcappaque cappaque viafucktherest fucktherest
meeds
4022 db36 390
WHERE?
Reposted fromkatkad katkad viafucktherest fucktherest

July 02 2014

meeds
Pewien mąż tak kochał swoją jednooką żonę, że sądził, iż wszystkie inne kobiety mają o jedno oko za dużo...
— unknown
Reposted fromchujawa chujawa viacytaty cytaty

June 28 2014

meeds
3526 b843 390
bathtub that leads to a tunnel and exits in the city's drainage system in the house of Mexican drug baron Joaquin 'Chapo' Guzman.
Reposted from666jesus666 666jesus666 viaForsti Forsti

June 25 2014

meeds
9554 5471 390
Reposted fromnastygirl nastygirl viaotworzwrota otworzwrota
meeds

Niektóre chwile zapomina się przez całe życie.

Reposted fromcarre carre viaotworzwrota otworzwrota
meeds
Zamiast czekać i analizować, zrozum, że brak odpowiedzi i zaangażowania to też odpowiedź.
Reposted fromwhoknows whoknows viastrangeme strangeme
meeds
6446 aec5 390
Reposted frommakethingsphysical makethingsphysical viaparty party
meeds
4416 8f2a 390
Reposted frombicyclelove bicyclelove

June 23 2014

Niesłychanym komfortem w związku jest nie musieć kłamać.
— Jan Englert
Reposted fromriddl3m riddl3m viadobby dobby

June 22 2014

5749 d90b 390
Reposted fromno-longer-kore no-longer-kore viafidelity fidelity
0570 c7b4 390
Reposted fromgjfegjoeijge gjfegjoeijge viafidelity fidelity
meeds
5357 ac2e 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viafidelity fidelity
meeds
2567 09b7 390
Reposted fromzenibyja zenibyja viaMissMurder MissMurder
meeds
Reposted fromCin Cin viaatranta atranta

June 21 2014

meeds
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl